นายสุพล ยศสุธรรม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
เราเป็นผู้นำในการรักษาความปลอดภัย
ฝึกอบรมพนักงานก่อนลงปฏิบัติจริง
ให้คำปรึกษาอย่างเข้าใจ
ดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
สามารถติดต่อเราได้ ตลอด 24 ชม.
 
 
 
ทำไมท่านจึงควรเลือกใช้บริการเจ้าหน้าที่ รปภ.ยูโนการ์ด เซอร์วิส จำกัด
 • เพราะเราฝึกอบรม
  เจ้าหน้าที่ รปภ.ยูโนการ์ด ทุกคนต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ เช่น  อายุ ส่วนสูง การศึกษา ฯลฯ ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจากศูนย์ของบริษัทยูโนการ์ด ทุกคนก่อนลงปฏิบัติหน้าที่จริงตามหน่วยงานต่างๆนอกจากนี้เรายังมีการฝึกอบรมการป้องกันและดับเพลิง การอพยพประชาชน ฯลฯ ตามความต้องการของหน่วยงานนั้นๆเจ้าหน้าที่ให้การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้ท่านหมั่นใจในการทำงาน
 • หน้าที่รับผิดชอบของ รปภ.ประจำจุด
  ผู้ว่าจ้างและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการณ์พื้นที่ของบริษัทยูโนการ์ดฯจะหารือร่วมกันและตกลงเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรว่า รปภ.ในแต่ละจุดมีหน้าที่ทำอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้ รปภ.เข้าใจภาระหน้าที่ของตนได้ถูกต้อง รวมทั้งบรรทัดฐานในการประเมินผลในการทำงาน ฯลฯ ดังนั้นความเข็มงวดและรายละเอียดในข้อปฏิบัติในแต่ละหน่วยงานจึงแตกต่างกันไป
 • การควบคุมการดูแลการทำงาน
  หัวใจสำคัญสำหรับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยคือหัวหน้างานหรือซุปเปอร์ไวเซอร์ ถ้าบุคคลนี้ทำงานได้ดีทีมงานก็ทำงานได้ดีเราจึงพัฒนาบุคคลกรให้มีความสามารถทำได้ดีที่สุดพร้อมที่ประสานงานด้านผู้ว่าจ้างและประสานงานมายังสำนักงานบริษัทยูโนการ์ดและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ.ในแต่ละหน่วยงาน
 • การตอบสนองลูกค้า
  เจ้าหน้าที่ของบริษัทยูโนการ์ด จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมที่จะแก้ปัญหาและความต้องการทุกประการซึ่งปกติแล้วจะปฏิบัติการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งกลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารของบริษัทยูโนการ์ดกับตัวแทนผู้ว่าจ้างอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ /เดือน  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นฯ
บริษัท รักษาความปลอดภัย ยูโนการ์ดเซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ 99/26 ม.6 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 | สาขา 99/5 ม.6 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
สำนักงาน โทร 0-2193-2000-1 แฟกซ์ 0-2193-2000 ต่อ 18 
มือถือ 08-6776-4331  E-mail : p-k@unoguardservice.com
Copyright © 2010 www.unoguardservice.com All rights reserved. 
Website by GMWebsite