นายสุพล ยศสุธรรม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
เราเป็นผู้นำในการรักษาความปลอดภัย
ฝึกอบรมพนักงานก่อนลงปฏิบัติจริง
ให้คำปรึกษาอย่างเข้าใจ
ดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
สามารถติดต่อเราได้ ตลอด 24 ชม.
 
 
 
กระผมพยุง กาลดิษฐ์ ได้ตกลงที่จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยภายใต้สัญญาลักษณ์ UNO เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทยูโนการ์ดเซอร์วิส จำกัด เราได้นำ Guard Tour System ถังดับเพลิง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีบริษัทประกันภัยชั้นหนึ่ง Insurance เข้ามาดูแลร่วมกับบริษัทยูโนการ์ด จึงมั่นใจในการให้บริการและดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของลูกค้าได้เป็นอย่างดียิ่งหากเกิดเสียหายศูนย์หายบริษัทจำเดินการไห้แล้วเสร็จภายในเวลา 30 วัน
 
 
ผู้ก่อตั้ง : พยุง กาลดิษฐ์
ก่อตั้งเมื่อวันที่ : วันที่ 24 มิถุนายน 2548
ทุนจดทะเบียน : 3,000,000 บาท
จุดมุ่งหมาย : เพื่อตอบสนองลูกค้าและทาง ทางเลือกให้กับผู้บริโภค เรานำเสนอสิ่งดีที่สุดให้กับท่าน
หน่วยงานแรกที่เข้าดูแล : บริษัทบุญรอดเอเชียเบเวอเรช จำกัด สิงห์บุรี (น้ำดื่มสิงห์)
 
 รางวัลที่ได้รับ
         
รางวัลความภาคภูมิใจสู่ครอบครัวกาลดิษฐ์ และพนักงานบริษัทยูโนการ์ด ทุกคน
 
 
    
1 ในธุรกิจ SME ตีแตก ช่อง 5
 
 
ใบประกาศเกียรติคุณส่งเสริมในกิจกรรมด้านตำรวจ
เรากำลังเข้าสู่ ระบบ ISO 9001 เรามุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์อันแท้จริงของผู้ใช้บริการ
 ร่วมเปิดตัวหน้งสือ SME
ของอาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
นำเสนอของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
 
รายการ SME มีสุขถ่ายทำการทำงานของยูโนการ์ด
 
 
 การบริหารจัดการประกอบด้วย
 
นายพยุง กาลดิษฐ์
กรรมการผู้จัดการ
MANAGING DIRECTOR
 
นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์เงิน
การบัญชี/การเงิน
FINANCIAL ACCOUNTING
นางสาวอภิญญา เพ็งพัฒ
ฝ่ายบุคคล
HUMAN RESOUCE
นางสาวสายฝน  คุณแสง
ฝ่ายสโตร์
STOREKEEPER
 
นางสาวละอองทิพย์ อ้ายเตรียม
ฝ่ายจัดซื้อ
PURCHASE
นางสาวสุภัสร ทาหนองบัว
การตลาด
MARKETING
 
นายภูระย้า แคว้นเขาเม็ง
ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม
TRAINING CENTRE MANAGER
นายสุพล ยศสุธรรม
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
OPERTION MANAGER
นายสมพงษ์ พลาพล
ผู้จัดการพื้นที่
AREA MANAGER
 
นายสุทิน สงสิงห์
สายตรวจโซนA
PATROL ZONE  A
นายบุญเพ็ญ ปล้องคำ
สายตรวจโซนA
PATROL ZONE A
นายจรัส หน่อเอียด
สายตรวจโซนC
PATROL ZONE C
 
นายธีระ แก้วดี
สายตรวจโซนB
PATROL ZONE B
นายณรงค์ฤทธิ์ โบษกรนัฎ
สายตรวจโซนB
PATROL ZONE B
นายวาสนา ทูลขุนทด
สายตรวจประจำออฟฟิต
PATROL OFFICE
 
นายอรรถพล พิทักษ์
หัวหน้าหน่วย(SUPERVISER)
นายอัฐภิญญา ป้องวันนา
หัวหน้าหน่วย (SUPERVISER)
นายสันติ คำอ่อน
หัวหน้าหน่วย (SUPERVISER)
นายสมควร ทัพศร
หัวหน้าหน่วย (SUPERVISER)
 
นายสุวรรณ เครือแบน
หัวหน้าหน่วย (SUPERVISER)
นายอำนวยศิลป์ อุดมศิลวรกุล
หัวหน้าหน่วย
(SUPERVISER)
นายไพบูรณ์ ภูมิเขต
หัวหน้าหน่วย (SUPERVISER)
 
ทีมงาน ยูโนการ์ด ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านให้ความใว้วางใจในการบริการ
 
 
 
 ข้อมูลที่น่าสนใจ
  • บริษัทมีกำลังพลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประมาณ 500 นาย
  • บริษัทมีสแปร์ออฟฟิตเพื่อสับเปลี่ยนพนักงานลากิจ-ป่วย 20 นาย
  • ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ 2 นาย
  • เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม 2 นาย
  • เจ้าหน้าที่สายตรวจกลางวัน 5 นาย
  • เจ้าหน้าที่สายตรวจกลางคืน 2 นาย
  • มีศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ช.ม.
  • บริษัทมีศูนย์ฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยประจำบริษัทและฝึกอบรมพนักงานนอกสถานที่หน่วยงานต่างๆไปตามตารางการฝึก
 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ยูโนการ์ดเซอร์วิส จำกัด
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในเวลาอันเร็ววัน
 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ยูโนการ์ดเซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ 99/26 ม.6 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 | สาขา 99/5 ม.6 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
สำนักงาน โทร 0-2193-2000-1 แฟกซ์ 0-2193-2000 ต่อ 18 
มือถือ 08-6776-4331  E-mail : p-k@unoguardservice.com
Copyright © 2010 www.unoguardservice.com All rights reserved. 
Website by GMWebsite