นายสุพล ยศสุธรรม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
เราเป็นผู้นำในการรักษาความปลอดภัย
ฝึกอบรมพนักงานก่อนลงปฏิบัติจริง
ให้คำปรึกษาอย่างเข้าใจ
ดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
สามารถติดต่อเราได้ ตลอด 24 ชม.
 
 
   
ผู้ร้องเรียนกรุณาอ่านและปฏิบัติตามข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการการร้องเรียนของท่าน
เงื่อนไขการร้องเรียน
  1. ผู้ร้องเรียนต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและที่เกี่ยวข้องด้วยความสัตย์จริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน และยินยอมให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบความเป็นจริงในข้อมูลการร้องเรียนของท่านได้
  2. การร้องเรียนต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ไม่แอบอ้าง กล่าวร้ายป้ายสี หรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความเสียหายโดยไม่สมควร
  3. ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของผู้ร้องเีรียน จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยหากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร
ร้องเรียนได้ทั้งทางเว็บไซต์ หรือ พิมพ์แบบฟอร์มมาเขียน และส่งแฟกซ์มาที่ 0-2193-2000 ต่อ 18 โทร 0-2193-2000-1 หรือส่งไปรษณีย์ มาที่ 34/32 ม.5 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
 
 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ยูโนการ์ดเซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ 99/26 ม.6 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 | สาขา 99/5 ม.6 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
สำนักงาน โทร 0-2193-2000-1 แฟกซ์ 0-2193-2000 ต่อ 18 
มือถือ 08-6776-4331  E-mail : p-k@unoguardservice.com
Copyright © 2010 www.unoguardservice.com All rights reserved. 
Website by GMWebsite